نمایشگاه مطبوعات؛ آری یا نه؟

به گزارش مجله پریها، در حالی که طبق روال هر ساله مدتی کمی تا برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه مطبوعات باقی مانده است، هنوز معاونت مطبوعاتی به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده و رسما درباره برگزار یا برگزار نشدن نمایشگاه اعلام نظر رسمی نکرده است.

نمایشگاه مطبوعات؛ آری یا نه؟

از مدتی پیش احتمال منتفی شدن نمایشگاه مطبوعات بیست و چهارم به دلیل مسائل مالی دولت و مطبوعات در برخی از رسانه ها عنوان شد در ادامه بحث برگزاری منطقه ای به میان آمد. با این حال علیرغم اخبار منتشر گردیده، همچنان معاونت مطبوعاتی به نظری قطعی در این زمینه نرسیده است.

در همین راستا، خبرنگار خبرنگاران در گفت وگو با برخی از مدیران مسوول روزنامه ها نظر آنها را به عنوان شرکت نمایندگان در گردهمایی سالانه رسانه ها، درباره برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات و تاثیرات برگزاری این نمایشگاه در سال های گذشته، پرسیده است.

وزارت ارشاد کار خوبی می نماید اگر قید نمایشگاه مطبوعات را بزند

مهدی رحمانیان، مدیر مسوول روزنامه شرق درباره احتمال برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات سال جاری، اظهار کرد: در مقطعی برگزاری نمایشگاه مطبوعات خوب بود، اما زمانی که توسعه دیجیتالی و کارکرد شبکه های اجتماعی افزایش پیدا کرد، نمایشگاه مطبوعات نیز فاقد ضرورت شد و جز هزینه نتیجه دیگری نداشت. بنابراین فکر می کنم وزارت ارشاد کار خوبی می نماید اگر قید نمایشگاه مطبوعات را بزند تا نه برای خودش زحمت درست کند و نه برای رسانه ها.

او در پاسخ به این پرسش که آیا روزنامه شرق در صورت برگزاری، در نمایشگاه سال جاری شرکت می نماید، گفت: ترجیح ما این است که در صورت برگزاری نمایشگاه مطبوعات در آن شرکت نکنیم، مگر آنکه اجباری در کار باشد. اگر تیم توانا و آشنا به امور طرح و ساختار جدیدی برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات ارائه دهند، شاید بتوان گفت که نمایشگاه مطبوعات می تواند کارکرد خوبی برای رسانه ها داشته باشد؛ اما آنچه به ماسبق برمی گردد نشان می دهند که ضرورتی به برگزاری نمایشگاه مطبوعات نیست و ما نیز انگیزه و علاقه ای به شرکت در آن نداریم.

نمایشگاه مطبوعات در شرایط فعلی صرفا جنبه تبلیغاتی دارد

همچنین حسین عبداللهی، مدیرمسوول روزنامه آرمان امروز درباره تاثیرات برگزاری نمایشاه مطبوعات در سال های گذشته، اعلام نمود: هدف از برگزاری نمایشگاه مطبوعات باید ارتقای سطح کمی و کیفی رسانه ها باشد، اما وقتی رسانه ها حتی کاغذ ندارند دیگر ارتقای کمی، معنی نمی دهد. برگزاری نمایشگاه مطبوعات برای وقتی است که احتیاجهای اولیه رسانه ها فراهم باشد و آنگاه بتوانند با حضور در نمایشگاه مطبوعات با مخاطبان ارتباط برقرار نمایند و سطح کمی و کیفی خودشان را ارتقا بدهند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی رسانه های مکتوب، اظهار کرد: اگر می خواهیم رسانه های داخلی مورد اعتماد مردم واقع شوند، باید اجازه دهیم که در خط مقدم مبارزه با فساد قرار بگیرند و این امر بیش از هر چیزی به آزادی عمل رسانه ها احتیاجمند است. وقتی که آزادی عمل دچار دست اندازهایی است که مدیران رسانه ها را دچار دردسر می نماید، رسانه ها به سمت خودسانسوری می روند و طبیعتا جامعه مخاطبانشان را از دست می دهند. زمانی که رسانه های داخلی نتوانند به احتیاج مخاطبان پاسخ بدهند، آن ها نیز به سراغ رسانه های خارجی و به قول معروف غیرخودی می روند. طبیعی است که رسانه های خارجی مقید به قانون اساسی و قوانین دادرسی نیستند و می توانند هر طور که می خواهند رویدادها را پوشش خبری بدهند. این درحالی است که رسانه های داخلی به هر حال در چاچوب قوانین داخلی عمل می نمایند و به یک سری از اصول پایبند هستند.

عبداللهی اضافه کرد: بنابراین نمایشگاه مطبوعات زمانی می تواند معنی و مفهوم داشته باشد که مسوولان بتوانند احتیاجهای بدیهی رسانه ها را رفع نمایند. احتیاجهای رسانه ها هم شامل موضوعات اقتصادی همانند بحران کاغذ و هم شامل اجازه انتشار مطالب می گردد. تا زمانی که شرایط کاری رسانه ها آنطور که باید فراهم نگردد، برگزاری نمایشگاه مطبوعات فایده ای نخواهد داشت. این امر درست همانند این است که مغازه ای داشته باشیم و بدون اینکه این مغازه امکانات اولیه داشته باشد، برای آن ویترین بچینیم.

مدیر مسوول روزنامه آرمان امروز با بیان اینکه ما نتوانسته ایم آن چیزی که مخاطب احتیاج دارد را در اختیار او بگذاریم، گفت: زمانی که اجازه بدهند رسانه ها تمام دغدغه های مردم را پوشش بدهند، آنگاه نمایشگاه مطبوعات می تواند محل عرضه و تعامل بیشتر با مخاطب باشد. نمایشگاه مطبوعات در شرایط فعلی صرفا برای وزارت ارشاد و زیرمجموعه های آن جنبه تبلیغاتی دارد. البته اصل برگزاری نمایشگاه مطبوعات خیلی خوب است، اما نه زمانی که هنوز رسانه ها درگیر رفع کردن احتیاجهای اولیه خود هستند.

او همچنین تاکید نمود که باید از هزینه های نمایشگاه مطبوعات در مسیر ارتقای کمی و کیفی رسانه ها استفاده گردد.

نمایشگاه مطبوعات خوب است؛ به شرطی که مفید باشد

اسماعیل رمضانی، مدیرمسوول روزنامه شهروند نیز در سخنانی در پاسخ به این پرسش که آیا از برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات استقبال می کنید، اظهار کرد: از برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات استقبال نمی کنیم، اما در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که نمایشگاه مطبوعات در سال های اخیر بیشتر درون گروهی بوده است، هیچ وقت مردم را به رسانه ها وصل ننموده و موجب ارتقای این ارتباط نگردیده است. البته این مشکل در نمایشگاه های دیگر نیز وجود دارد.

او ادامه داد: معین و واضح است که نمایشگاه مطبوعات در سال های اخیر در زمینه ارتباط بیشتر با مخاطب، به آن اندازه ای که انتظار می رفته، عمل ننموده است. طبیعی است که اگر نمایشگاه مطبوعات به این شکل ادامه پیدا کند، بهتر است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رسانه ها برگزار نگردد؛ ولی در عین حال از برگزار نشدن نمایشگاه استقبال هم نمی کنم، چراکه دوست دارم یک نمایشگاه خوب و مفید برای ارتباط بیشتر مردم با رسانه ها برگزار گردد.

رمضانی یادآور شد: اگر نمایشگاه با هدف آشنایی بیشتر مخاطب با رسانه ها برگزار گردد و بتواند به فضای رسانه ای کشور رونق بدهد، از برگزاری آن استقبال می کنم؛ کما اینکه این رونق را سال های پیش تجربه نموده ایم. سال هایی که مطبوعات رونق و صندلی خوبی در میان مردم داشتند، نمایشگاه مطبوعات هم به معنای واقعی یک نمایشگاه برای مردم بود. اگر نمایشگاه مطبوعات بتواند به شرایط آن موقع بازگردد، از برگزاری آن استقبال می کنیم.

مدیر مسوول روزنامه شهروند درباره علت رونق نداشتن نمایشگاه مطبوعات در سال های اخیر، اظهار کرد: امروز حال رسانه ها در کشور خوب نیست و نمی توان انتظار داشت که تعامل خوبی هم با مخاطبان داشته باشند. نمی توان گفت رونق نداشتن نمایشگاه مطبوعات فقط به خاطر خوب برگزار نشدن نمایشگاه است یا فقط به خاطر اهالی رسانه است که عملکرد خوبی ندارند. این یک چرخه معیوب است که هر سال ادامه پیدا می نماید؛ شرایط اقتصادی رسانه ها، میزان تاثیرگذاری آنها روی مخاطب، پیشرفت رسانه های جدید و ... همگی باعث می گردد، نمایشگاه مطبوعات مفیدی برگزار نگردد.

چه بهتر که نمایشگاه مطبوعات برگزار نگردد

محمدعلی پیرعلی، مدیر مسوول روزنامه سیاست روز نیز درباره احتمال برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات، اعلام نمود: در کشور ما بسیاری از اتفاقات صرفا جنبه سمبلیک و سطحی دارد که نمایشگاه مطبوعات نیز از جمله همین موارد است. این نمایشگاه پیش از آنکه بتواند کارکرد موثری برای رسانه ها داشته باشد، صرفا به یک سمبل تبدیل گردیده بود. البته اثرات جانبی نمایشگاه مطبوعات را رد نمی کنم، اما متاسفانه کارکرد اصلی خود را در سال های اخیر از دست داده است. بنابراین فکر نمی کنم که برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات سال جاری خللی ایجاد کند.

او اضافه کرد: این موضوع را می توان به اغلب نمایشگاه هایی که در کشور برگزار می گردد، تعمیم داد. متاسفانه بسیاری از نمایشگاه ها سطحی هستند و آنطور که باید در ارتقای تعامل بیشتر با مخاطبان خود موفق نیستند. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رسانه های مکتوب، عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات خللی ایجاد نمی نماید و حتی چه بهتر که برگزار نگردد.

پیرعلی در پاسخ به این پرسش که در صورت برگزاری نمایشگاه مطبوعات در این نمایشگاه شرکت خواهد نمود، اظهار کرد: با توجه به مسائل مالی در نمایشگاه سال جاری شرکت نخواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 3 بهمن 1397 بروزرسانی: 27 آذر 1400 گردآورنده: pariha.com شناسه مطلب: 1343

به "نمایشگاه مطبوعات؛ آری یا نه؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نمایشگاه مطبوعات؛ آری یا نه؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید