کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری به کار خود خاتمه داد

به گزارش مجله پریها، ایسنا/ براساس اخبار منتشر شده، کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری به کار خود پایان داد.

کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری به کار خود خاتمه داد

این کنفرانس از سوی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار گردید که هر یک از استادان و فعالان گردشگری به بیان تجربه، دیدگاه ها و مطالعات خود در زمینه کارآفرینی گردشگری پرداختند.

کارآفرینی اجتماعی و جامعه پایدار و هوشمند، کارآفرینی اجتماعی و گردشگری پایدار، توسعه مقصدهای گردشگری، محیط ز یست و مصرف بهینه آب، اقتصاد مشارکتی، نوآوری، فناوری های نوین در گردشگری پایدار و فرصت های کارآفرینانه در گردشگری ورزش و سلامت، از جمله محورهای مورد بحث در این کنفرانس بود.

در بیانیه سرانجامی کنفرانس کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری یادآوری شد که این رویداد حسب اسناد بالادستی و سند منظره جمهوری اسلامی ایران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی و تحقق دانشگاه کارآفرینی به منظور رسیدن به جامعه پایدار و هوشمند برگزار گردیده و هدف خود را بر پایه کوشش برای ارائه راهبردها و راهکارهای کاهش مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران به وسیله ترویج گفتمان و توسعه مفاهیم کارآفرینی اجتماعی و ایجاد جنبش کارآفرینی اجتماعی برای ظهور، حمایت و پرورش کارآفرینان اجتماعی معین نموده است.

بعلاوه بر روینمودهای جامعه محور، همانند توسعه گردشگری پایدار برای تحقق توانمندسازی و خلق ارزش و ثروت، مشارکت جوامع محلی و آمایش سرزمین، کاهش فقر، توسعه عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و کسب و کارهای تازه بر پایه نوآوری و استفاده از فناوری های نوین تاکید می نماید.

منظور اصلی از کارآفرینی اجتماعی این است که منابع مادی و معنوی جامعه به گونه ای راهنمایی شوند که بیشتر آحاد جامعه، بویژه اقشار کم عایدی و آسیب پذیر و رویکرد پایداری در همه راهبردها و برنامه های اقتصادی به صورت ویژه و نظام مند مورد حمایت قرار گیرند و برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری زمینه توانمندسازی و مشارکت آنها در فعالیت های اقتصادی با شیوه های تازه و متعالی مبتنی بر نوآوری و فناوری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان با استفاده از رویکرد های تخصصی فراهم گردد.

سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران نیز بر این نکته تاکید دارد که مسائل و ابرچالش های کشور احتیاجمند عزم ملی است و کشور ما با ابرچالش های متعددی روبرو است و حل مباحثی همانند آب، کشاورزی، زیست محیطی، چابک سازی دولت، تأمین منابع اقتصادی برای دولت، نظام بودجه ریزی دولتی و نظام اقتصادیاتی و بعلاوه دیگر چالش هایی که کشور با آن روبرو است به عزم ملی احتیاج دارد و دانشگاه تهران با رویکرد تازه مبتنی بر جهاد علمی، آمادگی کامل دارد تا جوابگوی این ابرچالش ها باشد.

این بیانیه پیرامون کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری به کار خود سرانجام داد، تاکید می نماید: دانشگاه باید در خدمت جامعه باشد و ما دانشجویانی را پرورش دهیم که در خدمت جامعه باشند و بتوانند بخشی از مسائل جامعه را حل نمایند و در عین حال بدنه هیأت علمی داشته باشیم که بتوانند دائماً مسائل و مسائل جامعه را رصد و برای حل آنها چاره اندیشی نمایند.

کنفرانس کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری پس از بحث و آنالیز موضوعات مرتبط، بعلاوه پیشنهاد کرد:

1ـ برای تحقق جامعه پایدار و هوشمند حوزه مفهومی (پارادایم) کارآفرینی اجتماعی که در سطح دانشگاهی و آکادمیک از آخرین دستاوردهای نظری وکاربردی و علمی و پژوهشی برای کاهش مسائل اجتماعی جوامع است مورد توجه جدی همه دانشگاهیان و پژوهشگران و به ویژه دانشجویان و نسل جوان برای آینده بهتر و کوشش برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.

برای تحقق این امر مهم لازم است پژوهش و توسعه مفاهیم اصلی، الگوسازی و ارایه راهبردها و برنامه های مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی در همه رشته های دانشگاهی سرلوحه امور قرار داده گردد و علاوه بر ارتقاء توان فردی و نهادی دانشجویان و استادان در ابعاد اقتصادی به تعالی ارزش های فرهنگی، منفعت و سوداجتماعی و حفظ محیط زیست به عنوان مسئولیت اجتماعی و رسالت دانشگاهی بپردازند و با ساماندهی دانش ها و پژوهش های ملی و بین المللی و هماهنگی و هم افزایی در این خصوص بر اساس نوآوری و استفاده از فناوری های نوین ترویج تعالی گفتمان کارآفرینی اجتماعی برای کاهش مسائل اجتماعی و اقتصادی و در پیامد این مهم کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار همه مراکز آموزشی وپژوهش آموزش عالی قرار گیرد.

2ـ از آنجا که مفهوم کارآفرینی اجتماعی به علت تاکید بر روینمودهای انسانی، اخلاق مدارانه و خیرخواهانه مبتنی بر عدالت اجتماعی حاوی اهدافی فراتر از مفهوم مثبت توسعه پایدار است، کارآفرینی اجتماعی به عنوان حوزه مفهومی و پارادایم اصلی در تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مورد تاکید قرار گیرد و راهبرد پیشرفت، عدالت و پایداری بر محور تحقق و اکتساب توأمان ارزش های اقتصادی (خلق ثروت و ارزش های رفاهی)، ارزش های اجتماعی (کاهش نابرابری و آسیب های اجتماعی) و حفظ محیط زیست و مصرف بهینه آب از سوی مصادر اصلی سیاست گذاری، قانون گذاری و بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همه وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها و دستگاه های اجرایی و مدیریتی اعلام گردد.

3-دگرگونی شیوه های تولیدی و خدماتی جامعه ایرانی، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک و فناوری های نو، منابع انسانی و مادی و استعدادهای فرهنگی و طبیعی امری ضروری و بر حسب امکانات موجود در شروع دوره پساکرونا توسعه صنعت گردشگری پایدار با عنایت به میراث فرهنگی، تاریخی و تمدنی، اقالیم و منابع طبیعی و صنعتی، منابع انسانی و نسل جوان دانش آموخته دانشگاهی موجود در کشور، یکی از بسترهای مهم و آماده تحقق راهبردکارآفرینی اجتماعی است.

توسعه پدیده اجتماعی گردشگری علاوه بر کارنمودهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می تواند با توسعه کسب وکارهای تازه ناشی از صنعت گردشگری پیامدهای مهمی چون کارآفرینی، اشتغال زایی، فقرزدایی، کاهش نابرابری و توانمندسازی را تحقق بخشد که این کارنمودهای مهم با توسعه مقاصد و آمایش سرزمین به وسیله برانگیختن مشارکت مردم بویژه نسل جوان و دانش آموخته در کشورـ موزه ایران که هر نقطه از این سرزمین دارای منابع فرهنگی، تاریخی و طبیعی فراوان است می تواند منجر به تحقق عدالت، ایجاد ثروت و ارزش های رفاهی و افزایش همبستگی ملی، تعالی فرهنگی با رویکرد رشد اقتصادی و جامعه پذیری فرهنگی نسل جوان گردد.

4-کارآفرینی اجتماعی بر حسب اقتصاد مشارکتی (sharing economy) و استفاده از منابع معطل مانده جامعه بر حسب نوآوری ها و فناوری های نوین تسهیلات ویژه ای برای همه آحاد جامعه فراهم می نماید. با تسهیل رابطه عرضه و تقاضا به وسیله سکوهای نرم افزاری (پلتفرم) بسیاری از صور و فرمت های کلاسیک بازارهای تولیدی و مصرفی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی درهم شکسته و دگرگون شده و صنعت گردشگری با ایجاد تسهیلات در زمینه اقامت و حمل و نقل و کاهش آلودگی های زیست محیطی در دنیا پیشران چنین رویکردی بوده و در این خصوص در کشور ـ موزه و نگارستان ایران و شهرموزه های با شکوه و تمدنی آن زمینه بسیاری وجود دارد که با نوآوری و روینمودهای تخصصی میتوان برای خلق ارزش های ترکیبی و سه گانه اقتصادی، اجتماعی و پایداری، زمینه مشارکت مردمی را برای بزرگ کردن بازار ثروت آفرینی و عدالت گستری با مشارکت مردم فراهم کرد.

5-نسل جوان و دانش آموخته ایران مهمترین دارایی جامعه و امید حل مسائل کشور برای کارآفرینی و تحقق راهبرد عدالت محور کارآفرینی اجتماعی در زمینه های فراوان و مختلف هستند. نمونه عالی این مهم پزشکان، پرستاران و همه اعضای کادر درمان هستند که در دوران بحرانی و سخت همه گیری کرونا خدمتگزاری و کارنمودهای متعالی خود را در حفظ جان و ارائه خدمات پزشکی و درمانی به جامعه با تحمل محدویت ها، سختی ها و زحمات فراوان به اثبات رساندند و با وجود این، متخصصان و خدمت گزاران در کشور منابع و فرصت های مهمی برای توسعه گردشگری سلامت بویژه گردشگری پزشکی و درمانی در کشور وجود دارد و بعلاوه در ارائه سایر خدمات آموزشی و ورزشی و برگزاری، مطالعه و خلق رویدادهای فراوان میسر است.

تسهیل، تشویق و کارآفرینی در ایجاد امکانات اقامتی به ویژه هتل ها و هتل بیمارستان ها، باشگاه ها و مراکز همایشی و نمایشگاهی موجبات تحقق نوعی مطلوب از سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور و توسعه بهینه صادرات علاوه بر دیگر کارنمودهای صنعت گردشگری فراهم می گردد.

6-دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با هماهنگی و همیاری دیگر دانشکده ها درصدد فراهم آوری، ساماندهی، توسعه مفاهیم و الگوسازی و ترویج و توسعه برای ایجاد گفتمان کارآفرینی اجتماعی و ایجاد جنبش کارآفرینی اجتماعی با تشویق و حمایت علمی و تخصصی کارآفرینان کشور بویژه با رویکرد توسعه صنعت، گردشگری و تحقق کسب وکارهای پایدار در کشور است و به منظور استفاده از نظر دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور و بعلاوه استفاده از نظرات و تجارب عملی پژوهشگران در سطح دنیای و با توجه به تجربه ملی و بین المللی این دانشکده و بعلاوه استقرار و فعالیت کرسی کارآفرینی یونسکو و برخورداری از دیگر امکانات و ارتباطات بین المللی که استادان و فارغ التحصیلان این دانشکده دارند، با تاسیس یک دبیرخانه دائمی اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری را برای پاییز سال 1401 در دستور کار خود قرار داد.

منبع: همگردی
انتشار: 28 اسفند 1400 بروزرسانی: 28 اسفند 1400 گردآورنده: pariha.com شناسه مطلب: 4559

به "کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری به کار خود خاتمه داد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری به کار خود خاتمه داد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید