تعبیر خواب سبیل و سبیل زن

به گزارش مجله پریها، با تعبیر خواب سبیل، تعبیر خواب سبیل زن، تعبیر خواب تراشیدن سبیل،تعبیر خواب سبیل دراز،تعبیر خواب سبیل سفید و تعبیر خواب روییدن سبیل آشنا شوید.

تعبیر خواب سبیل و سبیل زن

تعبیر خواب سبیل از جمله موضوعاتی است که تحلیلگران خواب و رویا موارد مختلفی را برای تفسیر آن ذکر نموده اند. چنانچه اشیا و یا اعمالی به غیر از روییدن سبیل و حالت های مختلف آن، در رویای خود مشاهده نموده اید می توانید با رجوع به صفحه اصلی تعبیر خواب از فضای کلی خواب خود مطلع شوید.

تعبیر خواب سبیل

معبرین غربی: دیدن سیبیل در خواب به این معناست که افراد اطراف شما به یاری احتیاج دارند. اگر در خواب دیدید که سیبیل داشتید (چه در بیداری سیبل داشتید چه نداشتید) نشانه این است که چیزی را از خودتان مخفی می کنید این ممکن است رازی باشد که از عزیزی مخفی نموده و یا ترسی که بایستی آن را بازگو کنید.

ابن سیرین: تعبیر خواب سبیل، هیبت مرد می باشد. اگر در خواب ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح نموده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی رسد، ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، هیبت تو کمتر می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می شویم.

لوک اویتنهاو می گوید: سبیل: عشقی که در حال از بین رفتن است

تعبیر خواب سبیل دراز

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی سبیل تو دراز شده است، تعبیرش این است که قوت تو زیادتر می شود، ولی اگر سبیل نداری و در خواب ببینی که سبیل درازی داری، دچار غم و اندوه می شوی، اما اگر اندک باشد، تعبیرش رسیدن به عزت و مقام و آرزو و خواسته می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.

تعبیر خواب تراشیدن سبیل

معبرین غربی: تعبیر خواب تراشیدن سبیل به معنای احتیاج شما به کسی است که خود واقعی شما را نشان دهد. این خواب به دلیل پنهان کردن مسائلی از دیگران در رویای شما پدیدار می شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر ببینید که سبیل خود را می تراشید حادثه ای پیش می آید که به آبروی شما لطمه می زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می دهید.
  • اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی عظیم می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید. اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می آرایید مثلاً با قیچی یا موچین زوائد آن را می زنید خوب است و خبر می دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می دهید.

آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می نماید، نشانه آن است که سعی می نماید از دوستان شرور و لذت های نادرست روی برگرداند، و به مقامی درخور احترام دست یابد.

تعبیر خواب سبیل زن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست. همان طور که قبلاً هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می گیرد و شان زنانه اش تخفیف می یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است.

تعبیر خواب روییدن سبیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می دهید می ستانید. مجموعاً احترام شما زیاد می شود و شخصیت می یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می یابید و شما را تحسین می نمایند.

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته اید، نشانه آن است که خودستایی و غرور شما باعث می شود از خوشی های زندگی لذت چندانی نبرید.
  • اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد. زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت.

تعبیر خواب سبیل سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست.

لوک اویتنهاو می گوید: سبیل جو گندمی: شادمانی بی پایه

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع سبیل دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 21 مهر 1400 بروزرسانی: 27 آذر 1400 گردآورنده: pariha.com شناسه مطلب: 4199

به "تعبیر خواب سبیل و سبیل زن" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب سبیل و سبیل زن" امتیاز داده است | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سبیل و سبیل زن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید