مراکز آموزش عالی در جهاد دانشگاهی در یک نگاه

به گزارش مجله پریها، یکی از برنامه های جهاد دانشگاهی در زمینه توسعه علم، فناوری و فرهنگ، توسعه دانشگاه های غیردولتی معتبر و بعلاوه، توسعه آموزش عالی و تخصصی با رویکرد تربیت منابع انسانی متعهد، کارآمد و کارآفرین است.

مراکز آموزش عالی در جهاد دانشگاهی در یک نگاه

به گزارش خبرنگاران، سازمان جهاد دانشگاهی به اسم یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی، از زمان شکل گیری در مردادماه 1359، فعالیت های خود را بر توسعه علمی و فناورانه و توسعه فرهنگی، به اسم دو زیرساخت اصلی پیشرفت دانش بنیان کشور متمرکز نموده است و در طول بیش از 4 دهه فعالیت، در حوزه های مختلف پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، آموزش، اشتغال و کارآفرینی، دستاوردهای قابل توجهی داشته است.

یکی از برنامه های جهاد دانشگاهی در زمینه توسعه علم، فناوری و فرهنگ، توسعه دانشگاه های غیردولتی معتبر و بعلاوه، توسعه آموزش عالی و تخصصی با رویکرد تربیت منابع انسانی متعهد، کارآمد و کارآفرین است. در این راستا و طی سالهای حیات جهاد دانشگاه مراکز آموزش عالی با هدف یاری به توسعه و رشد علمی، در سراسر کشور شکل گرفتند.

در این راستا، دانشگاه علم و فرهنگ (تهران)، دانشگاه علم و هنر (یزد)، 6 مؤسسه آموزش عالی شامل مؤسسه آموزش عالی اصفهان، مؤسسه آموزش عالی خوزستان، مؤسسه آموزش عالی رشت، مؤسسه آموزش عالی کاشمر، مؤسسه آموزش عالی کرمانشاه، مؤسسه آموزش عالی همدان (در مقاطع کاردانی تا دکترا)، بعلاوه مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با 38 مرکز فعال در سراسر کشور، مجموعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی جهاد دانشگاهی را تشکیل می دهند.

همزمان با آغاز سال تحصیلی تازه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و با هدف آشنایی بیشتر با فعالیت های اخیر بعضی از این مراکز به ویژه از زمان آغاز همه گیری بیماری کووید 19، با دکتر سید سعید هاشمی، رییس دانشگاه علم و فرهنگ (تهران)، دکتر محمود اشعاری، رییس دانشگاه علم و هنر (یزد)، دکتر محمدعلی گودرزی، رییس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گفت وگو کردیم که طی روزهای آینده منتشر خواهند شد.

اما با هدف آشنایی بیشتر با حوزه آموزش عالی در جهاد دانشگاهی، نگاهی گذرا به دانشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی و مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خواهیم داشت.

دانشگاه علم و فرهنگ (تهران)

جهاد دانشگاهی براساس اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت آموزشی خود را در حوزه آموزش عالی با تأسیس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی در سال 1372 آغاز نمود و پس از فعالیت مستمر و کسب پیروزیت های آموزشی و در پی احراز شرایط لازم، شورای توسعه آموزش عالی وزارت علوم در سال 1384 با ارتقای این مؤسسه به دانشگاه علم و فرهنگ موافقت کرد.

دانشگاه علم و فرهنگ با 5 دانشکده فنی و مهندسی، هنر و معماری، علوم انسانی، علوم گردشگری، علوم و فناوری های نوین زیستی فعالیت می نماید و حدود 9 هزار دانشجو در این دانشگاه در مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند.

دانشگاه علم و فرهنگ در برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی از توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری مراکز، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های جهاد دانشگاهی مانند پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، پژوهشگاه ابن سینا، پژوهشکده توسعه تکنولوژی، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی، پژوهشکده گردشگری و پژوهشکده فرهنگ و هنر بهره مند است که این امر منجر به ارتقاء کیفی دوره های آموزشی این دانشگاه شده است.

بهره برداری از تجربه ها و دستاوردهای علمی سایر کشورها هم یکی از راهبردهای مهم دانشگاه علم و فرهنگ است و به همین منظور برگزاری دوره های مشترک آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت با دانشگاه های معتبر جهانی در راستای ورود به عرصه های بین المللی پیش بینی شده است که از جمله آنها می توان به عقد قرارداد و تفاهم نامه های همکاری آموزشی با دانشگاه های UPM و USM مالزی، Warwick و Sheffield انگلستان، Mälardalen سوئد و IMC اتریش اشاره نمود.

دانشگاه علم و هنر (یزد)

این دانشگاه با نام موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد فعالیت خود را در زمینه آموزش عالی از سال 1375 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت شعبه ای از مؤسسه مرکزی آموزش عالی جهاد دانشگاهی آغاز نمود و از سال 1381 به اسم یک مؤسسه مستقل در آمده است. در سال 1392 با موافقت شورای توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بین 345 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کشور، به دانشگاه علم و هنر ارتقاء یافت. این دانشگاه هم اکنون خدمات آموزشی خود را در 3 دانشکده علوم انسانی، فنی مهندسی، هنر و معماری در مقاطع کاردانی (5 کدرشته تحصیلی)، کارشناسی پیوسته (30 کدرشته تحصیلی)، کارشناسی ناپیوسته (9 کدرشته تحصیلی)، کارشناسی ارشد (32 کدرشته تحصیلی) و دکتری (2 کدرشته تحصیلی) ارائه می نماید.

دانشگاه علم و هنر یکی از معتبرترین و گسترده ترین دانشگاه های غیرانتفاعی در سطح کشور محسوب می گردد. درحال حاضر 6 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی (ناپیوسته و پیوسته)، کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

علاوه بر اهتمام جدی مسئولان و اساتید دانشگاه به ارتقای کیفی و رشد علمی و اجتماعی دانشجویان، یکی از مهمترین ویژگی های این دانشگاه ایجاد رشته های آموزشی براساس نیازهای جامعه است که باعث شده تا دانش آموختگان این مرکز آموزشی از فرصت های قابل قبول شغلی بهره مند شوند.

مؤسسه آموزش عالی اصفهان

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان باتوجه به مجموعه تجارب و پتانسیل های موجود، در سال 1372 پیروز به اخذ مجوز راه اندازی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی از وزارت علوم شد.

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان دارای 48 رشته است که از این تعداد، 12 رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، 19 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، 10 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته، 5 رشته در مقطع کاردانی پیوسته و 2 رشته در مقطع کاردانی ناپیوسته هستند.

مؤسسه آموزش عالی خوزستان

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال 1374 تأسیس و در دو رشته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و کاردانی کامپیوتر آغاز به فعالیت نمود. این مؤسسه درحال حاضر دارای 3 دانشکده فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، تحصیلات تکمیلی است.

بزرگترین مؤسسه آموزش عالی غیردولتی در سطح استان، بهره مندی از فضای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی مناسب و مجهز، ارتقا و تأمین شاخص های ارزیابی هیئت نظارت و ارزیابی به اسم دانشگاه منتخب در سه سال منتهی به سال،97 از مزیت های رقابتی این مؤسسه است. منظره مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، تبدیل شدن به بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی نسل 3 با رویکرد کارآفرینی در استان خوزستان است.

مؤسسه آموزش عالی رشت

مؤسسه آموزش عالی رشت بنا به درخواست جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان در سال 1373 با پذیرش 36 نفر دانشجو در مقطع کاردانی آغاز به فعالیت کرد. این مؤسسه درحال حاضر در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

مؤسسه آموزش عالی کاشمر

این مرکز در سال 1373 با دریافت مجوز تأسیس مؤسسه آموزش عالی از وزارت علوم برای اولین بار در مقطع کاردانی در دو رشته حسابداری و تولیدات گیاهی پیروز به پذیرش دانشجو شد. در پی آن در سال 1376 با اخذ مجوز برگزاری دوره های علمی - کاربردی از وزارت علوم پیروز به پذیرش دانشجو در دو رشته کاردانی تکنولوژی گیاه پزشکی و گیاهان دارویی است. از سال 1381 تا کنون هم با پیشنهاد دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، زیر نظر واحد مشهد مدیریت می گردد.

مؤسسه آموزش عالی کاشمر درحال حاضر با 27 رشته در حوزه کشاورزی (گیاه پزشکی، تولیدات باغی، زراعی، گیاهان دارویی)، مدیریت بازرگانی، علوم تربیتی، حسابداری و کامپیوتر در مقطع کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)، 4 رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته شامل تکنولوژی بذر، بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی کشاورزی و علوم و مهندسی صنایع غذایی فعالیت می نماید.

مؤسسه آموزش عالی کرمانشاه

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، فعالیت خود را با پذیرش دانشجو به وسیله کنکور سراسری از سال 1384 آغاز نمود. در حال حاضر بیش از 1700 دانشجو در این موسسه در مقاطع کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد در 13 گروه آموزشی و 42 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

مؤسسه آموزش عالی همدان

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان فعالیت خود را از سال 1374 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر با 9 نفر دانشجو آغاز نمود. رویکرد این دانشگاه در دورههای آموزشی بلند مدت، تمرکز بر دوره های تحصیلات تکمیلی با هدف کاربردی کردن دانش فنی است که امید است این فرایند در برنامه آموزشی شتاب بیشتری بگیرد. این مؤسسه آموزش درحال حاضر در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در 18 کد رشته اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

مجموعه آموزش عالی علمی کاربردی در راستای تحقق بعضی از بندهای اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ سال 1370 مبنی براجرای دوره های رسمی آموزش های علمی-کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور و ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی متناسب با آن بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی فعالیت خود را از سال 1377 در ذیل معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با 8 مرکز و 8 اسم رشته با 284 دانشجو در مقطع کاردانی ناپیوسته در سطح کشور آغاز کرد. با عنایت به مصوبه هیأت امنای جهاد دانشگاهی در سال 1380، با تأسیس مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی، این فعالیت ادامه یافت.

براساس مصوبه شورای توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1390، رتبه مرکز به مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی ارتقاء پیدا کرد. این مؤسسه درحال حاضر با دارا بودن 38 مرکز فعال و بیش از 19 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در دو نظام ترمی و پودمانی، بزرگترین مؤسسه آموزش عالی در بین 5 مؤسسه همکار دانشگاه جامع از حیث جمعیت دانشجویی و گستردگی مراکز در سطح کشور محسوب می گردد.

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه در توسعه اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور؛ ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش های علمی کاربردی در جامعه؛ فراهم سازی زیربنای مناسب به منظور به کارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی؛ زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تکنولوژی نوین، مهم ترین اهداف آموزشی در مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 21 مهر 1400 بروزرسانی: 27 آذر 1400 گردآورنده: pariha.com شناسه مطلب: 4389

به "مراکز آموزش عالی در جهاد دانشگاهی در یک نگاه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مراکز آموزش عالی در جهاد دانشگاهی در یک نگاه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید