حیوانات و حیاط وحش (1)

اسب های زیبای پونی

پونی‌ها اسب‌های کوچکی هستند و قدی کمتر از 1.5 متر دارند که به جذابیت آنها افزوده است. اما به این نکته توجه نمایید که هر اسبی کوتاهی پونی نبوده و این اسب‌ها نژادهای شناخته شده‌ای دارند.

10 فروردین 1396